Vondt i ryggen

Har du vondt i ryggen? 

Muskelsmerter og vondt i ryggen er vanlige lidelser idag og kan komme av en rekke forskjellige årsaker. Monotont eller stillesittende arbeid forårsaker spenninger i nakke, hofte og rygg. Smertene fremprovoserer ofte feil kroppsholdning i et forsøk på å avlaste ryggen. 


Hvordan kan MBT hjelpe mot ryggsmerter?

Den unike, instabile MBT sålen med det patenterte balansepunktet bidrar til en rakere holdning, med jevnere belastning på hele ryggen, fremfor altfor stor belastning på korsryggen - som ofte er resultatet. 

 

Vondt i korsryggen

Forskning viser at MBT reduserer smerter i korsryggen, samt øker muskelaktivteten ved gange. De store mukelgruppene langs ryggraden aktiveres og dernest avlaster og beskytter. Ettersom muskelsmerter kan oppstå ved forskjellige andledninger, vil det ta tid før man kan føle redusert smerte. Noen merker det etter bare en halv time, mens noen trenger tilvenning, ettersom nye muskelgrupper aktiveres, i opptil en mnd, avhengig av hvor lang tid det tar for hver enkelt å utvikle muskulaturen i ryggen. 

 

Studier er blitt gjort i Tyskland som viser at ved økt fysisk velbefinnnende som MBT bidrar til, så reduseres i tillegg den opplevde smerten i korsryggen. 

 

Kilder:

STEGEN, C.: Zum Einfluss der Masai Barfuss Technologie auf die Lebensqualität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Diplomarbait Deutsche Sporthochschule Köln, 2002.

P. New; J. Pearce: ”The effects of MBT Footwear on posture: an experimental designed study” University of South Hampton UK, 2007

JÖRGENSEN, M. B. et al.: Masai Barefoot Technology, a quantitative pilot study about yhe effect of gait in MBT-shoes for persons with Low Back Pain. Danmark 2006

 

Vondt i nakken og skuldre
Studier viser at MBT sko kan gi smertelindring i nakke og skuldre. Takket være positive endringer i kroppsholdningen, så er det mulig å lindre spenninger som forårsaker smerten. Samtidig øker aktiviteten i kjernemusklaturen, som er viktige for å stabilisere ryggraden, og som kan være med å forebygge fremtidige problemer. (3)

 

Smerte i korsryggen

MBT kan ha positiv effekt på problemer i korsryggen. Ved regelmessig bruk av MBT i 8 uker, vil kunne påvirke kroppsholdningen positivt, som igjen vil avlaste korsryggen. Den instabile MBT sålen trigger kjernemuskulaturen selv om du står stille, ved at du utfordres å balanse. (4,5,6)

 

Hofter og bekken

Selv personer som tar skade av stillesittende foran PCen kan dra nytte av MBTs treningseffekt. Stillesitting under lengre perioder forkorter hofteleddsbøyeren(m.Iliopsoas), og ofte blokkeres til og med bekkenet. Dersom man bruker MBT sko, går man mer oppreist enn med konvensjonelle sko, som forhindrer langsiktig forkortning av muskulaturen og lindrer belastningen på leddene. (7).

 

Kilder:

(3) Jan Henkel: Die Auswirkung von ausgewäh/ten präventiven Konzepten aufdie funktione//e Gesundheit bei Personen mit unspezifischen, chronisch rezidivierenden Nackenschmerzen (The Effect of Selected Preventative Concepts on the Functional Health of People with Non-Specific, Chronically Recurring Pain in the Nape of the Neck), University Clinic Jena, Institute of Physiotherapy, 2009.

(4) Jørgensen, M. B. et al.; Masai Barefoot Technology, a Quantitative Pi/ot Study on the Effect of MBT Shoes on the Gait of People with Back Pain; Denmark 2006.

(5) Cordula Stegen; Zum Einf/uss der Masai Barfuss Techno/ogie (MBT) auf die Lebensqua/ität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen (On the Influence of Masai Barefoot Technology (MB T) on Patients with Chronic Back Pain); German Sport University Cologne, Institute for Rehabilitation and Sport for the Disabled; November 2002.

(6) Nigg, BM, Davis EM, Linsay D, Emery C. (2009): The Effectiveness ofan Unstab/e Shoe on Go/f Performance and a Reduction of Low Back Pain. Clinical Journal of Sports Medicine (accepted).

(7) M. Maetzler, T. Bochdansky, L. Cochrane, R. About; Sensomotorisches TrainingzurAktiven Ergänzung der Osteopathischen Behand/ung (Sensomotoric Training as an Active Complement to Osteopathic Treatment) Phys Med Rehab Kuror, Issue 17, 2007.

 

Vi kan aldri garantere at MBT skal kunne hjelpe deg mot dine smerter, men vi tilstreber å være et aktuelt hjelpemiddel i prosessen som skal gi deg økt livskvalitet!
ONT I RYGGEN